Ierobežos atkarību izraisošās elektroniskās cigaretes

28.aprīlī, Ministru kabineta komitejā izskatīja un tālākai apstiprināšanai valdībā virzīja grozījumus likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”, nosakot  aizliegumu  Latvijā realizēt elektroniskās smēķēšanas ierīces un tajās lietojamos  šķidrumus. Tas nozīmētu aizliegumu laist apgrozībā elektroniskās cigaretes.

elektroniskās cigaretes
Grozījumi likumos paredzēs precizēt smēķēšanas definīciju, attiecinot šo procesu arī uz elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanu. Ņemot vērā, ka likumprojekts neparedz aizliegt elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanu, šāds definīcijas papildinājums ļaus noteikt tādus pašus lietošanas ierobežojumus publiskās vietās kā tabakas izstrādājumiem, lai nepiesaistītu nepilngadīgo uzmanību un neradītu iespaidu, ka elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana ir veselībai nekaitīga un atkarības neizraisoša.
Veselības ministrija norāda, ka elektroniskās smēķēšanas ierīces nav atzītas par drošām lietošanai. Trūkst arī uz pierādījumiem balstīta informācija par sastāvdaļām un to emisijām un ilgtermiņa lietošanas ietekmi uz veselību. Bažas rada veiktajos testos atklātas toksiskas un kancerogēnas vielas, kā arī metālu savienojumi, kas ilgtermiņā uzkrājoties plaušās var apdraudēt patērētāju veselību. Ņemot vērā šos faktus, Pasaules Veselības organizācija rekomendē atbildīgās institūcijas stingri aicināt iedzīvotājus nelietot šos produktus .
Eiropas Savienībā šobrīd nav vienota tiesiskā regulējuma elektroniskajām cigaretēm. Vienlaikus Eiropas Komisijas direktīva, kas nosaka tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, atļauj dalībvalstīm lemt par tabakas izstrādājumu un līdzīgu produktu izplatīšanas ierobežojumiem vai pat produktu aizliegumu. Tādēļ, pamatojoties uz sabiedrības interesēm mazināt apdraudējumu veselībai un patērētāju drošībai, Veselības ministrija atkārtoti rosina nacionālajā likumdošanā noteikt, ka Latvijā ir aizliegts realizēt elektroniskās smēķēšanas ierīces un tajās lietojamos  šķidrumus.